உப்பைத் தின்றால்

குவாரியில் மலை சுரண்டல்

ஆற்றில் மணல் சுரண்டல்

குடி தண்ணீர் சுரண்டல்

படிக்கும் கல்விச் சுரண்டல்

மக்கள் பேச்சுரிமை சுரண்டல்

ஓட்டு உரிமையும் சுரண்டல்

மண்ணின் சத்து சுரண்டல்

தனியார் சொத்து சுரண்டல்

உடல் உழைப்பு சுரண்டல்

வேலை வாய்ப்பு சுரண்டல்

காற்றின் தூய்மை சுரண்டல்

நிலத்தின் பசுமை சுரண்டல்

பணக் கோடியில் சுரண்டல்

பிணப் பெயரிலும் சுரண்டல்

நாட்டின் ஆட்சி சுரண்டல்

ஆட்சி நாற்காலியும்  சுரண்டல்

 

சுரண்டி சுரண்டி பதுக்கும் கூட்டம் நல்லா கேட்டுக்கோ

காலன் மிகக் கொடியவன் நீ தெரிஞ்சு நடந்துக்கோ

வருந்தும் காலம் தொலைவில் இல்லை எண்ணி பார்த்துக்கோ

நீ வேரோடு வீழும் நாள் விரைவில் வருது புரிஞ்சிக்கோ!!