என் இயலாமையின் சீற்றம்

அன்றாடம் சமூக ஊடகங்களில் நாம் படிக்கும் நிகழ்வுகளில் சில நம் உணர்வுகளைத் தாக்கிச் செல்லும். காயப்படுத்தும். பொதுவாக நாம் அவைகளைக் கடந்துச் செல்வதே வழக்கம். அதைப்போல் இதையும் கடந்துவிட பெரிதும் முயன்றேன்.  ஆனால்  ஏதோ ஒரு உறுத்தல். தமிழ்ப்பால் கொண்ட பற்றா? கலை யுணர்வா? சுய மரியாதையா? மனிதநேயமா… இல்லை இவை அனைத்தும் கலந்த ஒன்றா புரியவில்லை. என் இயலாமையின் சீற்றம் தான் இப்பதிவு.

அன்று பண்பாட்டுக் கல்வி; இன்றோ மதிப்பெண்ணுக்காக. எங்குத் தொலைத்தோம் மனிதநேயத்தை தெரியவில்லை. தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம்.

மெத்த படித்து மேதைகளானோம். மனிதநேயம் மறந்தோம்.

கேட்கவே செவி கூசும் சொற்கள்… பேசியவர்களுக்கு நா கூசவில்லை. தமிழன் என்று மார்த்தட்டிக்கொள்ளும் அனைவருக்கும் இது சாபக்கேடு. வேறென்ன சொல்ல.

கருத்து மோதலை கையாள எதிர் கருத்துக்கள் கொண்டு வாதாடுவதுதான் ஆரோக்கியமான சமூகத்திற்கு அடையாளம். தடித்த சொற்கள் அன்று.

நமைச் சுற்றி சாதி, மதம், மொழி, இனம் என்று வட்டங்கள் போட்டுக்கொள்கிறோம். நம் வட்டத்துக்குள் இருப்பவர் என்ன செய்தாலும் பரவாயில்லை. நாம் இருக்கும் வட்டத்தோடு வேறொன்று  தொடும்போது கோபம் வெறிக்கொண்டு எழுகிறது. இது பேதைமை. இதற்கு ஆங்கிலத்தில்  ‘inferiority complex’ என்றும் சொல்லுவதுண்டு.

Google definition

in·fe·ri·or·i·ty com·plex

noun: inferiority complex

  1. an unrealistic feeling of general inadequacy caused by actual or supposed inferiority in one sphere, sometimes marked by aggressive behavior in compensation.

ஒருவரின் நிறத்தை குறித்து அல்லது வேறு வகையில் செய்யும் தனிமனித தாக்குதல் எந்த வகையில் நாகரிகமானது?

தோலின் வெள்ளை நிறமும், கருத்த நிறமும் புவியியல் சம்பந்தப்பட்டது. இது  அறிவியல். இதில் எப்படி உயர்வும் தாழ்வும்?

பூமியில், தமிழ் நாடு சுமார் 8 degree N க்கும் 11 degree N latitude உள் இருக்கும் ஒரு tropical நிலப்பரப்பு. இது ஒரு உஷ்ணமான பிரதேசம்.  மற்ற பகுதிகளைவிட இந்த பகுதிகளில் சூரியனின் கதிர்கள் நேரடியாகப் படும். அதில் இருக்கும் UV % (ultra violet)  அதிகம் என்பதால் அதனைத் தாக்குப் பிடிக்க ‘மெலனின்’ என்னும் ரசாயனம் இப்பகுதி மக்களுக்கு கூடுதலாக சுரக்கும். இதவே இவர்கள் தோலின் கருமை நிறத்திற்குக் காரணம். இது இயற்கை இவர்களுக்குத் தந்த கவசம்.

இனி தமிழ்? என்று பலர் மனதிலும் வளைந்து நிற்கும் இந்தக் கேள்விக்குறியை நிமிர்த்தி, இனி தமிழ்! என்று ஆச்சரியக்குறி எழும்பும் நிலையை உருவாக்க சம காலத்தில் முற்படும் இலக்கியவாதிகளில் முக்கியமான ஒருவர் கவிப்பேரரசு வைரமுத்து எனலாம்.

காதலின் ‘விழியில் விழுந்தும்’, ‘வெட்டி வேர் வாசம்’ பிடித்தும் எத்தனைக் காலங்கள் சுற்றிவந்தோம். ‘தில்லானா’வில் ஆடவைத்து ‘ஊர்வசி’யில் நம்மை மயங்கவைத்த நாட்கள் தான் எத்தனை.

‘முகிலினங்கள் அலைகிறதே முகவரிகள் தொலைந்தனவோ

முகவரிகள் தவறியதால் அழுதிடுமோ அது மழையோ’ இதற்கு சபாஷ் போட்டதும் நாம் தான்.

திரைப்படப் பாடல்கள் ஒரு பக்கம்… அவருடைய கருவாச்சி காவியமும் கள்ளிக்காட்டு இதிகாசமும் போதுமே இனி தமிழுக்கு பல ஆண்டுகள் பெருமை சேர்க்க. இரண்டையும் படித்து முடித்ததனால் கர்வத்துடன் சொல்வேன் நம் வாழ்வியலின் காவியங்கள் இவை என்று.

பத்மஸ்ரீ, நாட்டின் உயரிய விருதான பத்மபூஷன் விருதுகள் பெற்ற தமிழருக்கு தமிழ் நாட்டில் நாம் தரும் கெளரவம்? ஏழு முறை தமிழ் பாடலுக்கு தேசிய விருது பெற்ற ஒரே இந்தியர் என்பதும் நமக்கு பொருட்டன்று.

ஆனால், தமிழ் பாடலுக்கு தேசிய விருது என்றதும் கூசாமல் மார் தட்டிக் கொள்வோம்.

உலகத்திலேயே இந்தியாதான் மிகப்ப பெரிய ஜனநாயக நாடு… பேச்சுரிமையும், எழுத்துரிமையும் மரணப் படுக்கையில் இன்று.

நாம் காலையில் என்ன சாப்பிடவேண்டும் என்பதில் இருந்து என்ன படிக்கவேண்டும் என்பதுவரை நம் ‘கார்ப்ரேட்’ முதலாளிகள்  தீர்மானிப்பதுபோல்…நாம் என்ன நினைக்கவேண்டும், என்ன பேசவேண்டும் என்பதை நமக்காக மற்றவர்கள்தான் தீர்மானித்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்று.

சுயமாக சிந்திக்கும் திறனையே நாம் இழந்துக்கொண்டிருக்கிறோம். சிந்திக்கத் தொடங்குவோம். சுயமாய்ச் சிந்திப்பது ஒரு சுகம். அதில் விடுதலையின் காற்று வீசும்.

-சக்தி

அவரின் கள்ளிக்காட்டு இதிகாசத்தைப் பற்றி என் விமர்சனம்… அன்று படித்துவிட்டு எழுதியது.

https://kalpanaganesaninsights.com/%e0%ae%aa%e0%ae%9f%e0%ae%bf%e0%ae%a4%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%ae%a4%e0%af%81%e0%ae%ae%e0%af%8d-%e0%ae%aa%e0%ae%bf%e0%ae%9f%e0%ae%bf%e0%ae%a4%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%ae%a4%e0%af%81%e0%ae%ae%e0%af%8d/%e0%ae%95%e0%ae%b3%e0%af%8d%e0%ae%b3%e0%ae%bf%e0%ae%95%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%ae%be%e0%ae%9f%e0%af%8d%e0%ae%9f%e0%af%81-%e0%ae%87%e0%ae%a4%e0%ae%bf%e0%ae%95%e0%ae%be%e0%ae%9a%e0%ae%ae%e0%af%8d/

 

 

Significance of Karthigai Deepam

TIRUVANNAMALAI

Pic courtesy: Deccan Chronicle

Happy Karthigai Deepam to everyone!!

Karthigai Deepam is celebrated during the month of Karthikai (Nov – Dec) primarily in Tamil Nadu. People light oil lamps in the evening and celebrate with sweets and fire crackers. This is a very ancient festival and has references in Sangam literatures ageing back to 2500 years.

It is said that lord Muruga is born from the sparks from lord Shiva’s third eye. These sparks transform into six babies on six lotuses and are raised by the six fairies called Karthikas ro ‘Karthigai Pengal’ in Tamil. Later, with goddess Parvathi’s blessings, the six children unite into one called ‘Muruga’ or ‘Karthikeya’. Shiva then blesses the karthikas with immortality and the fairies transform into the Krithika star in the sky. Krithika also known as Karthika (Pleiades) is a cluster of stars in the Taurus constellation.

Lord Shiva, the higher consciousness is omnipresent and is endless. He is found everywhere and has neither a beginning nor an end. To demonstrate this to Lord Vishnu and Lord Brahma, it is said lord Shiva appeared as a pillar of light that had no beginning or end.

During this time, in Thiruvannamalai hills, a huge oil lamp is lit and devotees go around the hill to take his blessings. This is called Girivalam in Tamil, where Giri means hill.

Religious stories always had a hidden truth. It is for us to look into these stories to pull out the truth. Truth is multidimensional isn’t it?

So what’s the hidden significance of Karthigai Deepam?

The goal of the soul, whether we believe or not, is to attain moksha or enlightenment. We love freedom and so does our soul. Its goal is to eventually liberate and become one with the higher consciousness from where it came from; to get back to the source. Our ancestors were keen on this and did anything and everything they could do to attain this liberation. Every festival in Hinduism was celebrated for this. At a superficial level, though every celebration brought people together and made us joyful, the primary goal was to help attain moksha. Karthikai Deepam is yet another festival to help us reach our goal.

The six children on six lotuses simply refer to the Sakthi energy when at the six main chakras (Muladhara, Swadishtana, Manipura, Anahata, Vishudda and Ajna). The Sakthi or Kundalini energy from the Muladhara rises up through the different chakras and eventually unites one with Shiva or the higher consciousness who is readily waiting above our head, in the Swadishtana chakra. This is the enlightenment process. In this process, when the Sakthi energy reaches the Ajna chakra, just one level before it enlightens, it is at the peak of awareness. It is the crystal consciousness, when the mind is no more in the fluid state but is crystal clear. It is the most beautiful state one can be in, before attaining enlightenment. Once we attain enlightenment, there is no more ‘us’. We dissolve. The energy at the Ajna is the most beautiful one, before we dissolve. This energy as it passes through all the other chakras and reaches the Ajna, refers to the unification of six children into one. It refers to Muruga. Thus, Muruga is no god elsewhere, but the energy in us that transforms into the most beautiful one, Muruga when it reaches the Ajna.

Giri means hill or the peak and the peak on us is our head. Meditating on this auspicious day will help rise our Sakthi energy to bring to the top chakra. Bringing this to the peak and uniting with the divine light, Shiva is the significance of the lamp lighting and girivalam in Thiruvannamalai.

This is the significance of Karthigai Deepam.

Have we ever wondered why all Hindu festivals are celebrated with respect to the position of the moon? All festivals including Ganesha Chathurthi, Navrathri, Deepavali, Karthigai Deepam, Maha Shivarathri, Pradhosham, Ekadesi are all celebrated either on full moon day, new moon day or any other specific thithi (thithi is a lunar day).

The Moon plays a very significant part in our lives. This is a very powerful energy and decides when our karma will unfold (this is a separate topic of discussion by itself). Moon represents water, moon represents our mind. This means the mind in general, is in a fluid state. The earth is made up of 70% water and so are we. This is why we see high tides on full moon and new moon days; and tides in our minds too. If our mind is balanced, we are more balanced on these days and if we are off the balance, we tend to get more imbalanced on these days. The Moon has a direct impact on our minds. Thus, we see these festivals being celebrated during the various positions of the moon, for each position has a significant impact on the mind.

There are two deepams during this festival, Barani Deepam and Karthigai Deepam. Astrologically, when the moon is in the Barani nakshatra, it is Barani Deepam. As it moves to the next star Krithika in Risha or Taurus rasi, it is Karthigai Deepam.

The moon in Kirthika is a full moon and additionally, being in Rishaba rasi, it is an exalted moon. This is the most powerful of all moons.

Let’s meditate during this most powerful exalted full moon day and help uplift our energies to the next chakra. We don’t want it to be in the Muladhara, do we?

Happy Karthigai Deepam to everyone!!

உப்பைத் தின்றால்

குவாரியில் மலை சுரண்டல்

ஆற்றில் மணல் சுரண்டல்

குடி தண்ணீர் சுரண்டல்

படிக்கும் கல்விச் சுரண்டல்

மக்கள் பேச்சுரிமை சுரண்டல்

ஓட்டு உரிமையும் சுரண்டல்

மண்ணின் சத்து சுரண்டல்

தனியார் சொத்து சுரண்டல்

உடல் உழைப்பு சுரண்டல்

வேலை வாய்ப்பு சுரண்டல்

காற்றின் தூய்மை சுரண்டல்

நிலத்தின் பசுமை சுரண்டல்

பணக் கோடியில் சுரண்டல்

பிணப் பெயரிலும் சுரண்டல்

நாட்டின் ஆட்சி சுரண்டல்

ஆட்சி நாற்காலியும்  சுரண்டல்

 

சுரண்டி சுரண்டி பதுக்கும் கூட்டம் நல்லா கேட்டுக்கோ

காலன் மிகக் கொடியவன் நீ தெரிஞ்சு நடந்துக்கோ

வருந்தும் காலம் தொலைவில் இல்லை எண்ணி பார்த்துக்கோ

நீ வேரோடு வீழும் நாள் விரைவில் வருது புரிஞ்சிக்கோ!!  

 

உழுவார் உலகத்தார்க்கு..?

farmerpic

நகரங்களின் சாலை ஓரங்களில் தர்பார் நடத்தும் பிளாட்பாரம் ராஜாக்கள்; கிழிந்த ரவிக்கையை சேலைத் தலைப்பில் மறைத்துக்கொள்ளும் மகாராணிகள்; கையேந்தி யாசிக்கும் புழிதிக் குழந்தைகள்; யார் இவர்கள் என அருகில் சென்று அறிய முயன்றேன்; கண்கள் கலங்கி வாயடைத்து நின்றேன்.

அன்றொரு நாள் வரை என் பசிக்கு உணவளித்த என் விவசாயி குடும்பம் இது. இன்று பசியின் பிடியில் நிர்கதியாய் நடுத்தெருவில்!

நகரங்களின் தெருக்களுக்கு வந்தேறிகளாய் சில கூட்டம். எலிக்கறி போதும் என்று உயிர்விடும் சில கூட்டம். பாவப் பட்ட ஜென்மம் இந்த பாழாய்ப்போன விவசாயக் கூட்டம்.

‘சோறு போடும் விவசாயிக்கு பசி பிணித் தொல்ல

அவன் முடிவு அந்தப் பாழாப்போன தற்கொலையில’

ஆண்டிற்கு சுமார் ஐந்தாயிரம் விவசாயிகள் தற்கொலை. 2004 ஆம் ஆண்டு மட்டும் பதினெட்டாயிரம் விவசாயிகள் தற்கொலை. நமக்கு அன்னமிட்ட வர்கத்துக்கு இன்று வாய்க்கரிசிதான் மிச்சம்.

‘ஏர் பிடித்து உழவன் நம் வயிற்றுக்குத் தரும் சோறு!

நாம் தரும் பரிசு அவன் கழுத்துக்கு பாசக்கயிறு!

மண்ணை மலடாக்கிவிட்டு இன்று விண்ணை வளைக்க விவாதம் நடத்தும் நாம்; மெத்த படித்து மேதைகள் ஆனோம். அறமிழந்தோம்!

மணல் சுரண்டப்பட்டு, நீர் நிலைகள் அழிக்கப்பட்டு, வாழ்வாதாரம் பறிக்கப்பட்டு, வாழ்வின் விளிம்பில் விவசாயி.. சினிமா ஹீரோக்களின் கட் அவுட்டுகளுக்ககோ பால் அபிஷேகம் அமோகம். என் நாடு சிறந்தது என்று மார்தட்டிக்கொள்ளும் நாம்!!

விளை நிலமெல்லாம் இன்று விலை நிலமாக்கினோம்! அன்று சிரித்துக்கொண்டிருந்த பச்சிளம் பயிர்கள்; இன்று அதே இடத்தில் கல்மரங்கள் (கட்டிடங்கள்) நின்று இளிக்கின்றன நமைப்பார்த்து.

 மகிமை அறிந்து உழவுக்கு ஒரு அதிகாரமே விட்டுச் சென்றான் நம் பாட்டன்.

 ‘உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார் மற்றெல்லாம்

தொழுதுண்டு பின்செல் பவர்’ – இதுதானே ஞாயமும் கூட.

பள்ளிகளில் 2 ‘மார்க்’ கேள்விகளுக்கு பதிலாக மட்டுமே இவை இருந்துவிட்டதின் பரிதாபம் இது.

 ‘கைகட்டிச் சேவை செய்து கண்கள் கெட்டு உள்ளம் கெட்டு

பொய் சொல்லிப் பிச்சை பெற்றால் அன்னை பூமி கேலி செய்வாள்

தேர் கொண்ட மன்னன் ஏது? பேர் சொல்லும் புலவன் ஏது?

ஏர் கொண்ட உழவன் இன்றிப் போர் செய்யும் வீரன் ஏது?’ – இது கண்ணதாசன்.

விடுமுறைக்கு விண்ணுக்குச் செல்ல தயாராகிறோம் நாம்.. மண்ணோடு மன்றாடிக்கொண்டிருக்கிறான் நம் உழவன்!

கூன் முதுகும், ஓடிங்கிய வயிறும், சுருங்கிய தோலுமாய் தொலைந்த சிரிப்பைத் தேடும் நம் விவசாயி.. அவன் முகத்தில் வரும் முதல் சிரிப்பு.. அன்றே நாம் கொண்டாடும் உண்மையான உழவர் தினம்!