விடியல்

என் முதல் புத்தகம்.. என் முதல் விடியல்!! படித்துவிட்டு அழகான ஒரு முன்னுரையை எழுதித்தந்து வாழ்த்திய திரு சுகி. சிவம் ஐயா அவர்களுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றி!!

 உறுதுணையாய் நின்ற அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் சமர்ப்பணம்!!

http://vijayapathippagam.com/index.php/authors/authors-col3/more-authors/kalpana-suren

vidiyal_front1

vidiyal_back

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s